Ҳайати таҳририя

Ҳайати таҳрия (бахши "Интеллект. Инноватся, Инвеститсия"):

Қ.Қ. ДАВЛАТЗОДА., доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор (сармуҳаррир)

Р.Т. АБДУЛЛОЗОДА., н.и.т., дотсент, (муовини сармуҳаррир)

Ш.А. БОЗОРОВ., н.и.т., дотсент, (муовини сармуҳаррир)

АЪЗОЁН

М.И. ИЛОЛОВ., академики АМИТ, доктори илмҳои физикаю математика, профессор

М. ГАДОЗОДА., номзади илмҳои физикаю математика, дотсент

М.М. САДРИДДИНОВ., номзади илмҳои физикаю математика, дотсент

С.З. КУРБОНШОЕВ., доктори илмҳои физикаю математика, профессор

А.А. АБДУРАСУЛОВ., номзади илмҳои физикаю математика, профессор

C.О. ОДИНАЕВ., академики АМИТ, доктор илмҳои физикаю математика, профессор

У. МАДВАЛИЕВ., доктори илмҳои физикаю математика

Т.Х. САЛИХОВ., доктори илмҳои физикаю математика

АНГЕЛ СМРИКАРОВ., доктори илм, профессор (Булғория)

Н. И. ЮНУСОВ., номзади илмҳои техникӣ,  дотсент

С.А. НАБИЕВ., номзади илмҳои техникӣ, дотсент

У. Х. ҶАЛОЛОВ., номзади илмҳои техникӣ, дотсент

А.А. ҚОСИМОВ., номзади илмҳои техникӣ, дотсент

А.Д. АҲРОРОВА., доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

М.К. ФАЙЗУЛЛОЕВ., доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент

Ҳ.А. ОДИНАЕВ., доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор

Ф.М. ҲАМРОЕВ., доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент

6102